Kiedy pracownik może być zwolniony z badań lekarskich?

Kiedy pracownik może być zwolniony z badań lekarskich?

Mając na uwadze obowiązek pracodawcy dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, część osób zastanawia się, kiedy można być zwolnionym z badań medycyny pracy. W artykule postaramy się wyjaśnić to zagadnienie, przytaczając istotne informacje związane z przepisami prawa pracy oraz warunkami zwolnienia z tego obowiązku.

Badania lekarskie a prawo pracy

Zgodnie z polskim prawem pracy, każdego pracownika obowiązują badania medycyny pracy przed rozpoczęciem wykonywania pracy, a później okresowe badania kontrolne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do takich badań i pokrycie ich kosztów, a także za dysponowanie ważnym orzeczeniem lekarskim dla każdego ze swoich pracowników. Warto jednak zaznaczyć, że określone sytuacje pozwalają na zwolnienie pracownika z tego obowiązku.

Zwolnienie z badań lekarskich – warunki

Istnieją konkretne kryteria, które muszą być spełnione, aby pracownik mógł być zwolniony z obowiązku odbycia badań medycyny pracy:

  • Zmiana pracodawcy: Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę, ale kontynuuje wykonywanie pracy, na podobnym stanowisku i w takich samych warunkach, nie ma konieczności przechodzenia ponownych badań wstępnych. Warunek ten zostaje spełniony, gdy orzeczenie lekarskie jest jeszcze ważne.
  • Przerwy w zatrudnieniu: W przypadku przerw w zatrudnieniu trwających krócej niż 30 dni, pracownik jest zwolniony z badań lekarskich, pod warunkiem posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego o swoim stanie zdrowia.
  • Pracownicy czasowi: Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony mają prawo do zwolnienia z badań okresowych, o ile mają ważne orzeczenie lekarskie. Ważność takiego orzeczenia wynosi 24 miesiące.

Procedura zwolnienia z badań lekarskich

Jeżeli pracownik spełnia warunki zwolnienia z badań lekarskich, należy poinformować o tym swojego pracodawcę. O tym jak powinien przebiegać proces zwolnienia wytłumaczył nam nasz rozmówca, lekarz medycyny pracy z Przychodni Lekarskiej MEDAN w Jarocinie:

Pracownik powinien zgłosić swoją chęć zwolnienia z tego obowiązku pracodawcy, przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów. Po otrzymaniu zgłoszenia pracodawca jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentacji oraz ważności orzeczenia lekarskiego pracownika. Następnie, po sprawdzeniu wymaganej dokumentacji powinien potwierdzić czy pracownik spełnia warunki zwolnienia z badań lekarskich.

Badań lekarskich – kluczowe informacje

Warto przypomnieć, że badania medycyny pracy mają na celu ocenę zdolności do pracy danej osoby oraz identyfikację ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. Dlatego konieczność przechodzenia takich badań jest istotna dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracownika, jak i osób w jego otoczeniu zawodowym.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Informacje
Oceń artykuł
Ocena: brak
Oddanych głosów: 0
Tagi artykułu
Artykuły od Jagoda Chmielewska
W jakich obszarach pracuje chirurg onkolog?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Zobacz inne w Zdrowie i odżywianie
W jakich obszarach pracuje chirurg onkolog?

Czujesz się źle, robisz różne badania i jest diagnoza. To rak. Odbiera Ci to sens życia i jakiegokolwiek...

Komentarze: 0
Ocena: brak